ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

 • Miniload ASRS System

  ប្រព័ន្ធ ASRS ខ្នាតតូច

  Miniload stacker ត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងឃ្លាំង AS/RS ។អង្គភាពផ្ទុកជាធម្មតាមានដូចជាធុងសំរាម ដែលមានតម្លៃថាមវន្តខ្ពស់ បច្ចេកវិទ្យាដ្រាយទំនើប និងសន្សំសំចៃថាមពល ដែលអាចឱ្យឃ្លាំងផ្នែកតូចៗរបស់អតិថិជនសម្រេចបាននូវភាពបត់បែនខ្ពស់។

តាម​ពួក​យើង

 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner
 • partner